shirský kůň

shirský kůň

7. července 2009 v 20:16 | bara

Obecně:

Shirský kůň je potomkem anglického "velkého koně" ze středověku, od něhož se v Anglii po normandském vpádu odvíjelo mnoho těžkých plemen koní. Tito koně pocházeli z primitivních chladnokrevných lesních koní. Podle studia brnění z 16. století se zdá, že "velký kůň" byl ve skutečnosti pouze těžkým koněm, který meřil kolem 157 cm, a jen málo se podobal mohutnému modernímu shirovi. Velcí těžcí tažní koně se v Británii objevili až koncem 16. století, kdy "velký kůň" již nemohl nosit rytíře v plné zbroji a začal se používat k tahání těžkých vozů a kočárů na venkově. Při popisu dovozu těžkých koní té doby se Thomas Blundeville zmiňuje o německém tažném koni, frísovi a vlámském koni. Německý kůň po sobě nezanechal žádné zřetelné známky, ale frísové a vlámští koně sehráli důležitou úlohu. Frísové se sice postarali o zušlechtění a zlepšení volnosti pohybu, přesto na vývoj britského shira měli největší vliv vlámští koně, zpravidla černí jako frísové. Toto veliké, pomalé a těžké zvíře, chované rovněž v bažinatých krajích, je považováno za hlavního předka shira, nejvýrazněji ovlivňujícího jeho vzhled. Za hřebce - zakladatele shirského plemene se obecně považuje packingtonský Slepý kůň, který byl chován v Packingtonu poblíž Ashby de la Zouche. Byl to vraník a v 1. plemenné knize shirů je zanesen velký počet koní, kteří jsou považováni za jeho potomky.

Charakteristika:

Současný shirský kůň je daleko kvalitnější než jeho předchůdci a blíží se spíše středoanglickému typu než hrubému fenskému kmeni. Měří kolem 173 cm. Nohy shira jsou suché, tvrdé, kostnaté a témeř již od karpálního a hlezenního kloubu je kryjí těžké, rovné hedvábné rousy. Kopyta musí být velká, spěnky mají být dostatečně dlouhé. Shire je jeden z největších koní na světě a váží více než 1 tunu.
Nejoblíbenější zbarvení je vrané s bílými rousy na nohou, ale často jsou k vidění i spřežení běloušů a také hnědáci a tmaví hnědáci jsou povoleni.

Využití:

Dnes shiry nejvíce používají pivovarské společnosti. Shir přežívá právě díky podpoře pivovarů a něco málo získává na každoroční přehlídce koní v Londýně, kde se předvádějí soutěže těžkých tažných koní.

Chov:

Tradičním střediskem chovu velkých shirských koní jsou anglická hrabství Leicestershire, Staffordshire a Derbyshire. Kromě toho se chová ve Fenském kraji v Lincolnshire.

staj_ufonek3137.jpgstaj_ufonek3239.jpg

staj_ufonek3245.jpg
 
 

Reklama