licence(otázky)

jezdecká licence-otázky

11. srpna 2009 v 12:54 | bara
OKRUHY OTÁZEK NA ZZVJ:
1. Jakou zkratku má mezinárodní jezdecké federace?
2. Kdo organizuje jezdecký sport v České republice?

3. Čím se řídí jednotlivé soutěže všech disciplín jezdeckého sportu?

4. Které zkoušky zahrnuje soutěž všestrannosti?

5. Jaké jsou rozměry drezúrního obdélníku?

6. Jaké znáte základní chody koně?

7. Co rozumíte pod pojmem barování koně?

8. Ve kterém roce stáří se mohou koně poprvé zúčastnit skokových soutěží?

9. Jaké skoky musí být na opracovišti na závodech?

10. Jaké může být stáří jezdce pokud startuje za juniory?

11. Jaké jsou výšky překážek v jednotlivých klasických stupních obtížnosti?

12. Jaké znáš penalizace trestnými body na parkuru podle stupnice A?

13. Co je to martingal a k čemu slouží?

14. Popiš správnou výstroj jezdce při tréninku?

15. Jaké druhy nánosníků znáš?

16. Popiš uzdečku a uzdu?

17. Popiš sedlo s jeho doplňky?

18. Jaké znáš ochranné pomůcky při výcviku a soutěžích pro koně?

19. Popiš vodění a předvádění koně?

20. Vyjmenuj nejběžnější nemoci koní?

21. Jaké znáš ochranné pomůcky jezdce při výcviku?

22. Jaké jsou vzdálenosti kavalet v kroku a v klusu?

23. Jakou funkci má vnější otěž?

24. Jak se chová jezdec s koněm na veřejné komunikaci?

25. Vysvětli pojem "chod" a "ruch" koně?

26. Co je to "akce"?

27. Popiš správný sed jezdce?

28. Jaké znáš pomocné otěže?

29. Vyjmenuj pomůcky, kterými jezdec působí na koně?

30. Na které straně skoku se umisťuje červený a bílý praporek?

31. Jaké doklady potřebuje jezdec pro start na závodech?

32. Jakou ústroj musí mít jezdec v parkurovém skákání?

33. Jakou ústroj musí mít jezdec na drezúrní soutěž?

34. Vyjmenuj několi zásad bezpečí při práci ve stáji?

35. Kdo odpovídá za bezpečnost jezdce při výcvikové hodině?

36. V kolika letech může jezdec provádět zkoušku ZZVJ?

37. Jaká jsou doporučená očkování pro jezdce?

38. Jaké znáš základní barvy koně?

39. Co jsou vrozené odznaky u koní?

40. Co jsou získané odznaky u koní?

41. Popis koně?
42. Ošetření koně před výcvikem a po výcviku?

43. Základní krmivo pro koně?

44. Napájení koní?

45. Úrazy koní a jejich ošetření?
46. Zlozvyky koní?

47. Nemoci koní a jejich léčení?

48. Podkování kopyt, druhy podkov, ošetření?

49. Penalizace v terénní zkoušce v čase?

50. Základní typy překážek v parkuru?

51. Jaké znáš zvláštní soutěže v parkuru?

52. Jak postupujeme při podávání protestu na závodech?

53. Jaké jsou základní vzdálenosti v kombinaci?

54. Chyby při vedení koně na kruhu?

55. Co je to mimochod?

56. Jaký je nohosledv kroku, klusu a ve cvalu

57. Jaké jsou zásady první pomoci pro jezdce?

58. Úloha komisaře na opracovišti?

59. Jak provedeme přechod v zastavení?

60. Kdo provádí kontrolu před drezurní zkouškou?

61. Jaká je tělesná teplota dospělého koně?

62. Kolik má dospělý kůň zubů?

63. Kolik potřebuje dospělý kůň vody?

64. Co je to velký kruh a jaký má průměr?

65. První pomoc při zlomeninách a bezvědomí?

 
 

Reklama