koňský slovník

koňský slovník

28. května 2009 v 9:13 | bara
Hack-Uznaný typ lehkého jezdeckého koně.
Hackmore-Speciální uždění, které se skládá z vetšinou kovového nánosníku, páky, podbradního řetízku a ohlávky. Kůň je ovládán pomocí tlaku vyvájeného na nánostník. Měli by ho používat jen zkušení jezdci!!!
Hackney-Plemeno teplokrevných koní, zpravidla s vysokou akcí, vyšlechtěných v Anglii.
Háček na kopyta-Pomůcka, kterou odstraňujeme nečistoty z kopyta.
Hadí příkop-Překážka ve steeplechase. Odskok je položen výše než doskok, mezi nimi je vodní příkop.
Hafling-Menší plemeno jezdeckých koní. Vznikl křížením norického a arabského koně v Tyrolsku.
Halali-U parforsních honů - poděkování účastníkům honu a odměna smečky honících psů nebo závěrečná (dostihová) část honební jízdy - Huberta.
Halfra-Ohlávka
Handicap-1. Znevýhodnění, v dostizích (handicapech) nese kůň zátěž podle generálního handicapu. 2. Generální handicap - podle výkonnosti koně určuje zátěž koně (čím lepší kůň - tím nese vyšší váhové zatížení, u klusáků je znevýhodnění vyjádřeno v metrech).
Hannoverský kůň-Teplokrevný kůň, který vyniká skokovými i drezurními schopnostmi, pochází ze severního Německa.
Házlerin-Nákrčník
Heat-Mezinárodní výraz pro rozjížďky klusáckých dostihů, které se jedou nadvakrát nebo natřikrát a při nichž vítězí kůň, který dosáhne celkově nejkratšího času
Hecpajč-Dostihový jezdecký bičík
Heka-Překážka v podobě živého plotu
Herpes-Opar lysavý, nakažlivá kožní nemoc vyvolaná plísní. Je nakažlivá pro lidi.
Hessenský kůň-Teplokrevný kůň, který pochází ze středního Německa, je využíván pro sportovní a rekreační účely.
Hierarchie-Přesné pořadí podle sociálního postavení ve stádě
Hipiarchie-Léčení koní
Hipodrom-Původně název pro závodní dráhu, kde soutěžila spřežení (Řecko, Řím). Dnes se toto označení používá v mnoha zemích obecně pro dostihovou dráhu.
Hipolog-Odborník v chovu koní.
Hipologie-Nauka o koních
Hipologické muzeum ve Slatiňanech -Zámeček, v němž jsou umístěny vzácné umělecké originály a unikátní odborné sbírky s hipickou tematikou. Jeden salónek je vyhražen trofejím a památce slavného jezdce kpt. Rudolfa Poplera.
Hipomanes-Ploché želatinózní útvary vypuzované klisnami po porodu, zbytky histiotrofní výživy (způsob vyživování do vytvoření placenty), tzv. "chlebíček"
Hippometr-Tenká kovová roura rozdělená na dvou stranách na cm a mm od 0 do 2000 mm. Dá se rozložit na 4 díly a znovu složit. Lze na ni nasadit a proti sobě posunovat 2 příčná ramena (50 cm dlouhá, pohyblivá, na jednom konci zahrocená a na druhém hranatá)
Hippometrické kružítko-Pomocí něho se měří se délkové, šířkové a hloubkové (pohodlněji) rozměry koně. Má ramena dlouhá 75 cm. Je opatřeno škálou rozdělenou na cm a na mm a vyrytou do kovového půlkruhu na způsob úhloměru upevněného k jednomu konci kružítka. Druhé rameno s indexem se pohybuje po onom půlkruhu, na němž se odečítá v cm a mm rozevření konců kružítka. Hroty kružítka jsou tupé, jsou-li dřevěné nebo kovové, jsou opatřeny na konci kuličkou.
Hipoterapie-Léčba prostřednictvím koně, má pozitivní psychický i fyzický vliv .
Hlezno-Oblast zánártí na zadní končetině.
Hlezno nízko nad zemí-Krátké záprstní kosti zadních končetin prozrazují velkou sílu odrazu koně při skoku.
Hlezno vysoko nad zemí-Dlouhé záprstní kosti zadních končetin jsou považovány za chybu.
Hloubka hrudníku-Vzdálenost od nejvyššího bodu kohoutku k pod ním ležícímu bodu na hrudní kosti. Hloubka hrudníku je významná pro funkci kardiorespiračního ústrojí.
Hnědák-Kůň hnědé barvy, ocas a hříva jsou však vždy černé. Podle základního zbarvení lze odlišit různé druhy hnědáků ( světlý, červený, kaštanový, tmavý a černý ). Posledně jmenovaný je jako uhel, najdete však světlou srst kolem huby a ve slabinách.
Holeň-Třetí kost záprstní a dvě kosti bodcové. Odpovídá záprstní (metakarpu). Aby byla holeň zatěžována rovnoměrně, musí být nasazena svisle. Pokud se vychyluje z osy, je narušena pravidelnost chodu a mohou vznikat kostní výrůstky (exostosy).
Holštýnský kůň-Teplokrevný kůň ze severu Německa s vynikajícími skokovými schopnostmi.
Horsman-Koňař, člověk dobře spolupracující s koněm (př. podle Pata Parelliho, Montyho Robertse...)
Hřbílko-Pomůcka k čištění koně od prachu a nečistot. Může být kovové, gumové nebo plastové.
Hřebčín-Chovné zařízení k reprodukci plemene. Jsou v něm soustředěny klisny nejlepší kvality, k nimž jsou podle potomstva přiděleni geneticky prověření plemeníci. Poměr klisen k plemeníkům bývá 10:1 až 25:1.
Hřebčinec-Instituce soustřeďující vybrané (licentované) hřebce, zajišťující plemenitbu v určených zemských oblastech přidělením na určité připouštěcí stanice v jarním připouštěcím období (zpravidla únor až červenec). Po ukončení připouštěcí sezóny se hřebci vracejí zpět do hřebčince.
Hřebec-Samec koně starší než čtyři roky. Plemenný hřebec je vybraný za způsobilého k plemenitbě, je licentován.
Hřebeček-Nekastrovaný mladý kůň do tří let stáří.
Hřebelcování-Kartáčování, při němž zbavujeme srst nečistot a zlepšujeme tak její vzhled i stav.
Hřeben na hřívu-Slouží k česání žíní a protrhávání
Hřebení-Porod klisny.
Hřebice-Zastaralý název pro dosud nezapuštěnou klisnu.
Hříbárna-Zařízení, kde se pastevně chovají odstavená hříbata tj. od 4 až 6 měsíců, až do zařazení do výcviku. Bývá obyčejně při hřebčíně.
Hříbě-Mládě koně do věku tří let.
Hříva-Dlouhé chlupy na hřebenu krku koně. U divokých koní je krátká a vztyčená, u domácích dlouhá. Upravuje se různým způsobem. Někdy se stříhá nakrátko, jindy se zkracuje nebo stupňovitě sestřihuje. Často se zaplétá nebo vyvazuje do uzlíků.
Hubert-1. sv. Hubert - patron myslivců. 2. slavnostní vyjížďka s překážkami na závěr jezdecké sezóny
Hucul-Plemeno malého horského koně chované původně v Karpatech.
Huláni-Lehké jezdectvo původně působící v polském vojsku. Od 19. století zavedeni i v jiných armádách.
Hunter-Mohutný honební kůň se zvláště vyvinutými skokovými vlastnostmi, zpravidla kříženec A 1/1 a chladnokrevného koně.
Husaří-Jezdectvo uherské armády zavedené v 15. století.
Hůlková míra-Pomocí ní měříme koně. Zhotovuje se ve tvaru vycházkové hole s vysunutou čtyřhrannou kovovou tyčí, na níž je vyryta stupnice v cm a z níž lze vysunovat krátké vodorovné ramínko k stanovení výškových rozměrů. K tyči je ještě zasunuto jedno ramínko, které se našroubuje na druhý konec hole k stanovení délky koně
Hýblo-Páka, která je součástí uzdy a na jejíž délce je závislá síla působení uzdy na tlamu koně.
Hybrid-Produkt křížení mezi různými druhy tedy i mezi koněm a jeho příbuznými (oslem, zebrou aj.)
Hyrda-Protěná překážka v dostizích vysoká kolem 120 cm.

Zdroj: www.horsesstar.estranky.cz


Koňský minislovník "G"

galop - cval
Ganaše- Žuchvy, část dolní čelisti koně.
generální handicap - pořadí, v kterém jsou koně seřazení podle kvality. Ta je vyjádřena hmotností, kterou by ten který kůň měl nést oproti soupeřům, aby všichni měli stejnou šanci zvítězit. Handicap se mění po každém dostihu podle výkonu každého jednotlivce. Každoročně je pak definitivně uzavřen na konci sezóny.
General stud book- Plemenná kniha anglického plnokrevníka. Byla uzavřena roku 1971.
genotyp- souhrnné dědičné založení jedince. Soubor genů v buňce. V širším významu se hovoří o genotypu jedince, v užším o genotypu vybrané vlastnosti. Genotyp se může projevit v určitém prostředí měřitelnou formou, a to fenotypem.
Gidran- Rakousko-uherský kmen koní, angloarabský typ. Založen arabským hřebcem Siglavi - Gidran, který se narodil r. 1810.
gig - lehký dvoukolový jednospřežní kočárek.
Grand - prix- Jedna z nejvyšších drezurních úloh.
Grand National Steeplechase- Velká Národní Steeplechase
Grand prix- Velká cena
Grošování- Tmavé skvrny se světlým středem na srsti koní. Grošování je vytvářeno sítí krevních vlísečnic pod kůží koní.
Gumové udidlo- Udítko je rovné z tvrzené gumy, používá se hlavně pro mladé koně.

gymkhana - soutěž složená z nejrůznějších disciplín převážně hravého charakteru


Koňský minislovník "F"

Faeton- Lehký typ čtyřkolového kočáru
Fajfka- Pomůcka donucující koně k poslušnosti. Je tvořena dřevěným držadlem a přízovou smyčkou, nasazuje se koni na horní pysk.
Falb- Slangový název pro plavého koně
falešná žebra - pět párů zadních žeber, která nejsou pevně napojena na hrudní kost.
FEI - zkratka Féderation equestre Internationale - mezinárodní jezdecká federace, vedoucí instituce světového jezdeckého sportu.
fenotyp - výsledek spolupůsobení dědičného základu a prostředí. Za určitých podmínek měřitelná funkce genotypu.
festle - spěnka
Fiaker- fiakr Kočár sloužící k přepravě osob za úplatu (drožka).
figury klasické - pozemní cviky vysoké školy, které se staly součástí drezurních soutěží - např. pasáž a piaf
Finský klusák- Původní finské plemeno menších koní s dobrými klusovými schopnostmi.
Fjordský kůň- Severské plemeno menších statných koní, kohoutková výška 130-140 cm, rozšířen hlavně ve Skandinávii.
flegmatičnost - nízká vzrušivost
Flegmona- Hnisavý zánět, otok, který prostupuje podkožní nebo jinou měkkou částí těla.
flémování - při flémování kůň zdvihá a obrací na ruby horní pysk. Toto chování se objevuje u hřebců větřící říjnou klisnu, ale často je způsobuje i velmi silný či neobvyklý pach nebo chuť, jako např. česnek, citrón nebo ocet.Reaguje tak na nezvyklou chuť či pach.
flígr - kůň, který podává nejlepší výkony na krátkých vzdálenostech ( 1000 až 1400 m ). Typickým představitelem byl hřebec Hároš.
Folblut - Anglický plnokrevník využívaný jednak jako kůň dostihový, jednak jako kůň sportovní.
Forma koně- Momentální psychický, fyzický a výživný stav podmiňující výkonnost koně.
Formát- Rámec koně, daný poměrem délky těla k výšce v kohoutku
Francouzský jezdecký kůň- Sportovní kůň vzniklý na podkladě anglonormandské a hannoverské krve. Podílel se na vzniku Nonia.
Francouzský klusák- Plemeno vzniklé ve Francii křížením anglonormandských koní s americkými klusáky.
francouzský postoj - nepravidelný postoj předních končetin. Jedna noha je ze spěnkového kloubu rozevřená.
francouzský skok - překážka ve steeplechase. Dva živé ploty, mezi nimi je suchý příkop.
Frederigsborský kůň-Jezdecký kůň chovaný v dřívějším dánském hřebčíně Frederigsborg.
Freiburský kůň- Lehčí typ chladnokrevného koně chovaný hlavně ve Švýcarsku.
Fríský kůň- Populární plemeno koní pocházející ze severního Holandska. Typická je černá barva, bohatá hříva a ocas, rousy, vysoká akce končetin. Současné využití je především v zápřeži.
fullpace - maximální rychlost koní v dostihu, případně tréninku
Fuks-Fuchs - Slangově ryzák
Fundament- Souborný název pro končetiny koně.
Furioso- Kmen anglického polokrevného koně, který se výrazně podílelna vytváření českého teplokrevníka.

Zdroj: www.konissci.blog.cz


Koňský minislovník "E"

ekipa - skupina jezdců s koňmi ( stáj, země ), kteří se společně účastní sportovních soutěží.
elektrokardiografie - EKG, zaznamenávání elektropotenciálů vznikajících srdeční činností
Embryotomie - Je to přerušení březosti klisny, kdy je hříbě v klisně rozřezáno.
Epona- Keltská bohyně koní
Epsom- Dostihové závodiště v Anglii
Equus- Latinsky kůň
Equus asinus- Osel
Equus caballus- Kůň
Equus hemonius- Poloosel
Equus quagga- Zebra
etologie - věda, zabývající se studiem životních projevů a chování živočichů
ex aequo - výraz pro nerozhodný stav v soutěži.
Exmoorský pony - Poník pocházející z JZ Anglie, kohoutková výška 115-135 cm.
exteriér - zevnějšek koně posuzovaný na základě tělesných tvarů a jejich celkové souměrnosti

Zdroj: www.konissci.blog.cz

//><!

Koňský minislovník "D"

Tak, a je tu další "díl" koňského minislovníku...tentokrát od D...
Dámské sedlo- Sedlo uzpůsobené k bočnímu sedu. Má jeden třmen a držák na zavěšení pravé nohy.
Dámský sed- Boční sed, při němž jsou obě nohy na levé straně koně.
Dartmoorský pony- Plemeno středně velkých pony do KVH 127 cm, pocházející z jižní a západní Anglie
degenerace - zeslabení či ztráta jedné nebo několik životně důležitých funkcí či životaschopností
dědičnost- vlastnosti organismu zajišťující nepřetržité propojení jednotlivými generacemi, které podmiňují vývoj jedince ve stanovených podmínkách prostředí. Jev, při kterém se rodiče a potomstvo chovají stejným způsobem v podobných podmínkách. Podobné plodí podobné. Je však nutno brát v úvahu hlediska vývojová, dynamická a životní podmínky.
dědivost- důležitý genetický ukazatel chovu, označovaný symbolem h2 (heritabilita). Vyjadřuje podíl z celkové fenotypové proměnlivosti podmíněný dědičností. Výkonnostní vlastnosti koní mají nižší až střední dědivost, mechanika pohybu má dědivost vyšší. Odhady dědivosti jsou však velmi závislé na charakteru dat hodnotících jednotlivé vlastnosti.
derby- mezinárodní název nejvýznamnějšího klasického dostihu zpravidla na 2400 m. Chovatelská zkouška pro tříleté hřebce a klisny anglického plnokrevníka, při níž startující koně nesou v sedle stejnou hmotnost, pouze klisny mají úlevu 1.5 kg.
diagnostika - nauka o poznávání chorob
distance dostihu - vzdálenost, na jakou se dostih běží.
distance před cílem - označení vzdálenosti 200m před cílem, od tohoto bodu se nejpřísněji posuzují přestupky.
distancovat jezdce - odebrat mu jezdeckou licenci
distanční jízda - jízda pod sedlem nebo v zápřeži na větší vzdálenosti. Kůň v ní prokazuje své výkonnostní dispozice.
Dogcart - "psí vozík" anglického původu byl používán pro jízdy na venkově a také pro lovy a hony. Lovecký pes byl umístěn pod zadním sedátkem, odkud mohl na pokyn pána vyskočit za jízdy aniž by hrozilo, že jej kola zraní. Vůz byl řízen kočím.
Domestikace- Zdomácnění
Donský kůň- Ušlechtilé plemeno koní orientálního původu - anglická podskupina
Dospělost chovatelská - Jedinci jsou zařazeni do plemenitby, mohou se rozmnožovat. U teplokrevníků je to ve 4 letech, u chladnokrevníků ve 3 letech.
Dospělost pohlavní - Jedinec je schopen produkovat pohlavní buňky, které jsou pohlavně zralé. Koně jsou pohlavně zralí v 1 roce.
Dospělost pracovní- U plnokrevníků je to ve stáří 2 let, u ostatních až po ukončení tělesného vývoje. Nejoptimálnější je období 8 - 15 roků.
Dospělost tělesná - Kůň dosáhne tělesné dospělosti, je-li ukončen jeho vývoj. U teplokrevníků je to ve 4 letech, u chladnokrevníků ve 3 letech.
Dostihy- Rychlostní soutěže koní vedených jezdci
dostih mrtvý - součastné vítězství dvou nebo více koní
dostihový dres - oblečení dostihového jezdce, sestávající z bílých kalhot, barevné blůzy (v registrované kombinaci majitele koně) a čapky
dostihový kůň- kůň chovaný výhradně pro dostihy, původem většinou plnokrevník nebo klusák. Výjimečně se pro určitý typ dostihů používají i jiná plemena.
dotace - peněžitá odměna vyplácená majitelům vítězných a umístěných koní
doupě - dutina v rohové kopytní stěně, posuzuje se jako vada
Dovnitř plec, dovnitř záď- Drezurní cviky, práce na dvou stopách.
drezúra- jezdecká disciplína, při níž kůň předvádí v soubor speciálních cviků předepsaným způsobem.
Drožka-Koňský povoz provádějící přepravu osob, většinou za úplatu, koňský taxi.
Druh - Skupina zvířat, která jsou si podobná a jsou schopna se spolu rozmnožovat (pes, kůň, kráva,...).
Duga-Oj obloukovitého typu, používá se u ruského typu zápřeže, př. u ruské trojky.
Dušnost-COPD. Nemoc dýchacího ústrojí koně, často vzniká v důsledku přílišné námahy koně nebo prašného
prostředí. Je dlouhodobého charakteru.
Dvojbradlí-Šířko - výškový skok sestávající ze dvoou bariér. Druhá bariéra může být stejně vysoká (oxer) nebo vyšší.
(Dvojtá) uzda- Uzda se dvěma udidly, používaná v případě dobře vycvičených koní, např. při drezúře
Dvojskok- Dva jednotlivé skoky za sebou v jedné překážce, např. 6a, 6b.
Džigitovka- Jezdecká hra nebo soutěž voltižního typu (seskoky, výskoky, přemety).

Zdroj: www.konissci.blog.cz


Koňský slovník "C a Č"

caplování- nepřirozený způsob chodu nedočkavého koně (něco mezi krokem a klusem)
capriola- nejtěžší figura vysoké španělské školy, dříve to byl bojový cvik. Kůň se energeticky vymrští do šikmo nahoru vzduchu a před dopadem na vodorovnou pozici prudce vystrčí obě zadní končetiny dozadu (je to napodobenina skoků koz)
cígle- otěže
courbetta- další figura z nejtěžších, jde o opakované croupady
crack- výraz používaný pro vynikající sportovní koně
crosscountry- jízda na koni přírodní krajinou
croupada- nadzemní cvik španělské školy. Kůň se z levady odrazí skokem šikmo vzhůru a stáhne zadní nohy pod sebe
cval- (galop) třídobý chod, ve kterém je obsažen moment vznosu, tj. kůň má všechny čtyři končetiny ve vzduchu
Čabraka-Ozdobná pokrývka hlavy koně, též chrání koně před dotěrným hmyzem.
Čárka-Jednotka pro měření výšky koně v kohoutku. Čárka = 0.219 cm.
Čelenka-Část uzdečky obepínající čelo koně
Československý belgický kůň-Plemeno chladnokrevných koní vzniklé křížením domácích chladnokrevných koní s belgickými (především rázem ardenských koní).
ČT-český teplokrevník-Plemeno koní vzniklé na podkladě krve koní z rakousko-uherských hřebčínů, ve značné míře křížené či zušlěchtěné německými teplokrevníky.
Čisté nohy-Nohy, na nichž nejsou rousy, např. suffolka nebo clevelandského hnědáka
Čistokrevný kůň-Zástupce určitého plemene bez jakýchkoliv cizích vlivů, např. čistokrevný arab , čistoktevný shetland apod. Většina koní není čistokrevná, při vytváření plemen se uplatňují koně jiného původu.
Čikoš-Maďarský pastevec koní.
Čtverylka-Hromadné cvičení či vystoupení jezdců na koních, zpravidla oblíbený program pro jezdecké dny a akademie. Čtverylka drezurní nebo skoková. Důležitá je synchronizace všech jezdců, choreografiea, barevné sladění.
Čtyřspřeží-Spřežení čtyř koní v párech za sebou

Koňský slovník "B"

No... koňské termíny na písmenko B
ballotada- kůň přitažením zadních končetin obrátí kopyta tak, že jsou ze zadu vidět podkovy
bandáž- pružné obinadlo, které se koni váže kolem nižší části končetin a chrání jej před vzájemnými údery a chrání končetiny před záněty
bariéra- jednoduchá překážka používaná při výcviku nebo při parkurových soutěžích
barva koně- určuje ji množství pigmentu, které kůň má. Jinak je to vlastně barva kůže a srsti
bedra- část páteře mezi posledním hrudním obratlem a křížovou kostí
bérce- část pánevní končetiny mezi kolenním a hlezenním kloubem
biorytmus- procesy organismu, zřejmé z pravidelného střídání doby činnosti a doby klidu či spánku během určitého časového období
bílá čára- je asi půlcentimetrový pruh kopírující tvar kopyta mezi rohovým chodidlem a chodidlovým okrajem
blajdeka- deka pod sedlo s kapsami, do kterých se ukládají olověné destičky, aby kůň na sobě měl předepsanou hmotnost, je součástí mrtvé váhy
blinkers- stínidla na oči koní, která zabraňují pohled do stran
blistr- mast vhodná k léčbě oteklých šlach, šlachové pochvy, okostice a kloubů.
bookmaker- příjemce sázek na pevné kurzy
březost- stav klisny od početí do porodu
buk- přijímá sázky bez licence-nezákonně

Koňský slovník "A"

Tak, tady budou postupně přibývat různé koňské termíny. Kdyby vám tu něco chybělo, pište komentáře!
airs- nadzemní cviky španělské vysoké školy (levada (výchozí), pesada, courbetta, croupada, balottada a capriola)
akce- způsob předvádění končetin při pohybu z hlediska výšky a prostornosti chodu
akupunktura- vpichování jehel do různých částí těla, za účelem léčení
alkaloidy- velmi účinné, většinou však jedovaté dusíkaté látky rostlinného původu
anglický skok- překážka ve steeplechase
anglomanie- upředňostňování anglického plnokrevníka(A1/1) v chovu
autochonní (původní plemeno)- původní plemeno, které se zachovalo a má zachované i své charakteristické znaky a v dané krajině má zachovalou svou historii
 
 

Reklama