box,stáj,stání a...

ustájení

27. března 2010 v 12:13 | bara
Kdo by byl řekl, jaké obrovské rozdíli mají mezi sebou tyto 3 slova. Stáj, označujeme tímto slovem velkou budovu plnou koní, nebo snad malá místnůstka pro pobyt volného koně, či malý koutek pro pobyt uvázaného koně? Řekněme že ani jedna možnost není správná. Stáj je označení pro klub. Existuje stáj jezdecká kde je možnost naučit se správně jezdit na koni a starat se o něj, nebo stájchovná (hřebčín) kde se chovají pouze koně určení chovu plemenní hřebci a klisny a hříbata. Nebo stáj sportovní, kde se chovají koně určení sportu k závodnímu ježdění (parkur,drezura atd..) No a taky stáj dostihová, kde se chovají koně určení k dostihům, kteří jsou trénováni pro vrcholové dostihy a steeaplechase.Je ještě mnoho druhů stájí a jízdáren, ale jak tedy označujeme tu velkou budovu plnou koní, sena, slámi atd..? Této "budově" často lidé říkají stáj. Označení sice není špatné, ale také není docela správné. Mělo by se tedy říkat maštal, či stáj? toť otázka.Teď ale k rozdílu mezi slovy stání a box. Stání i box slouží ke stejnému účelu:ubytovat koně na noc. Ale je mezi nimy jeden velký rozdíl, a to ve způsobu ubytování. V boxe, má kůň prostor aby si mohl lehnou a volně se po boxe pohybovat. Správný box by měl mý rozměry asi 350 x 350 cm nebo 400 x 400 cm a na výšku měřit 1,5 - 2 m s mříží - mřížování širší než 5 cm užitková plocha by měla měřit zhruba plemenné kobyly 16 m2, plemenní hřebci 16 m2, dostihoví a jezdečtí koně 12 m2, malé koně 6 m2 a poníci 4 m2. Box by měl obsahovat určitě kbelík s vodou, nebo jiný přísun čisté vody (automatickou napáječku atd..), žlab na jadernné krmenní (závěšný,zabudovaný, otočný, nebo pohý vyndavací kbelík) Pak by jistě neměly chybět železné, nebo dřevěné (ale nepožkozené) jesle na seno. Určitě by neměla chybět kostka solného lizu položená ve specielním držáku, nebo zavěžená na provaze. Stání je naopak místo, kde je kůň uvázán na vazáku (délka 130 cm) a nemá dovolený pohyb po stání. kůň si sice může lehnout,ale i tak tento způsob ustájení není vhodný pro koně v zátěži a pro březí klisny.Ve stání bychom měli najít v podstatě to samé jako v boxe. Je také důležité vědět, že stání je o mnoho menší jak box o tvoří jej jen pouhé 2 přepážky po obou stranách koně.

maštal či stáj??                                                  a uvnitř
      

box(napravo,vedle je místo pro seno atd.)

stání
 
 

Reklama