Březen 2010

ustájení

27. března 2010 v 12:13 | bara |  box,stáj,stání a...
Kdo by byl řekl, jaké obrovské rozdíli mají mezi sebou tyto 3 slova. Stáj, označujeme tímto slovem velkou budovu plnou koní, nebo snad malá místnůstka pro pobyt volného koně, či malý koutek pro pobyt uvázaného koně? Řekněme že ani jedna možnost není správná. Stáj je označení pro klub. Existuje stáj jezdecká kde je možnost naučit se správně jezdit na koni a starat se o něj, nebo stájchovná (hřebčín) kde se chovají pouze koně určení chovu plemenní hřebci a klisny a hříbata. Nebo stáj sportovní, kde se chovají koně určení sportu k závodnímu ježdění (parkur,drezura atd..) No a taky stáj dostihová, kde se chovají koně určení k dostihům, kteří jsou trénováni pro vrcholové dostihy a steeaplechase.Je ještě mnoho druhů stájí a jízdáren, ale jak tedy označujeme tu velkou budovu plnou koní, sena, slámi atd..? Této "budově" často lidé říkají stáj. Označení sice není špatné, ale také není docela správné. Mělo by se tedy říkat maštal, či stáj? toť otázka.Teď ale k rozdílu mezi slovy stání a box. Stání i box slouží ke stejnému účelu:ubytovat koně na noc. Ale je mezi nimy jeden velký rozdíl, a to ve způsobu ubytování. V boxe, má kůň prostor aby si mohl lehnou a volně se po boxe pohybovat. Správný box by měl mý rozměry asi 350 x 350 cm nebo 400 x 400 cm a na výšku měřit 1,5 - 2 m s mříží - mřížování širší než 5 cm užitková plocha by měla měřit zhruba plemenné kobyly 16 m2, plemenní hřebci 16 m2, dostihoví a jezdečtí koně 12 m2, malé koně 6 m2 a poníci 4 m2. Box by měl obsahovat určitě kbelík s vodou, nebo jiný přísun čisté vody (automatickou napáječku atd..), žlab na jadernné krmenní (závěšný,zabudovaný, otočný, nebo pohý vyndavací kbelík) Pak by jistě neměly chybět železné, nebo dřevěné (ale nepožkozené) jesle na seno. Určitě by neměla chybět kostka solného lizu položená ve specielním držáku, nebo zavěžená na provaze. Stání je naopak místo, kde je kůň uvázán na vazáku (délka 130 cm) a nemá dovolený pohyb po stání. kůň si sice může lehnout,ale i tak tento způsob ustájení není vhodný pro koně v zátěži a pro březí klisny.Ve stání bychom měli najít v podstatě to samé jako v boxe. Je také důležité vědět, že stání je o mnoho menší jak box o tvoří jej jen pouhé 2 přepážky po obou stranách koně.

maštal či stáj??                                                  a uvnitř
      

box(napravo,vedle je místo pro seno atd.)

stání

sedla

25. března 2010 v 18:53 | bara |  sedlaDREZŮRNÍ SEDLO

SKOKOVÉ SEDLO

PONY SEDLO

SYNTETICKÉ SEDLO - UNIVERZÁLNÍpak tu máme ještě sedlo dámské(jeho obrázek a popis najdete na POPIS POSTROJE)a sedlo dostihové jehož obrázek jsem boužel nesehnala......smůla(všimli jste si že jsem to celé napsala bez chyby,jako člověk,ale vypadá to divně co) 

military

25. března 2010 v 18:23 | bara |  military

Jako mnoho jiného v historii jezdectví má i soutěž všestrannosti koně neboli military mnoho z vojenských zkoušek vytrvalosti, rychlosti a ovladatelnosti koně. Stejně jako schopností jezdce. Ve Francii se tyto soutěže nazývají "concours complet" a prvním z nich byl Campionat du Cheval d'Armes v Paříži roku 1902. Tato soutěž obsahovala drezurní část, steeplechase, třicetimílový závod po silnicích a stezkách a nakonec skokovou zkoušku.

Třídenní soutěž

První olympijská třídenní soutěž byla vyhrazena pouze důstojníkům. Bylo to ve Stockholmu v roce 1912 a vyhrál domácí jezdec. Civilisté se této soutěže začali zúčastňovat až po druhé světové válce a od této chvíle se tento sport začal vyvíjet velmi dramaticky. Největší podporou tohoto odvětví se stalo založení Badmintonského závodu vévodou z Beaorfotru na jeho pozemcích v Gloucestershiru roku 1949.

Tyto soutěže mají řadu tříd, od stupně Z pro nováčky, který je jednodenní, až po nejtěžší stupeň T, kde soutěží koně nejvyšší kvality a často dosahují rekordů.

Zkoušky

Během třídenní soutěže absolvují kůň i jezdec různé zkoušky. První je na řadě zkouška drezurní, která probíhá první den. Druhý se koná terénní zkouška, kde koně čekají dvě klusové fáze, steeplechase a crosscountry (krajinná jízda). Na obou tratích jsou četné umělé překážky. Steeplechase bývá dlouhá asi 3 km, se třemi překážkami na kilometru. Krajinná jízda měří nejméně 7 km a mívá až 32 skoků. Třetího dne probíhá zkouška z parkurového skákání a před ní zkouška kondiční.


VÍÍÍÍÍÍÍÍŠŠŠŠŠ?????

25. března 2010 v 18:14 | bara |  mnoo..prostě něco o koních
V Í Š  Ž Ě ...
Kobyly obvikle porodí hříbě pozdě v noci nebo časně z rána?
Zhruba za hodinu už hříbě stojí na nohou.Ve volné přírodě je
to pro přežití nezbytné.Ačkoli domestikovaným koním toto nebezpečí nehrozí ,
toto chování již stále přetrvává.
V Í Š  Ž E ...Pokud jsou koně zvikí žít v páru,mohou v případě že je
jeden odveden z pastviny,projevovat uzkost ze samoty.
Počáteční neklid se může vystupnovat ve vážný problém.
V takovém případě by jste mněli vyhledatpomoc profesionála.
V Í Š  Ž E...
Koně mají přesně stanovené nároky na prostor kolem sebe--jejich osobní zona má
rozlohu 4. až 5.m. Sem ochotně pustí lidi,kterého mají rádi a na kterého spoléhají.
V domácím chovu se koně často dotýká někdo koho nemá rád--v takovém
případě je kůn obvikle ůzkostlivý nebo nervozní.
V Í Š  Ž E...
Mladí koně kteří si spolu hrají,odhánějí ostatní z cesty stejným způsobem,jako
jejich matky odsouvali je--odstrkují neo koušou jiné koně do hlavy nebo do zádě ,podletoho který konec chtějí posunout.
.
V Í Š  Ž Ě...
Chovatelé a jezdci si často přidělávají problémy tím,že nedopřejí svým koním čas,který potřebují k prozkoumání všeho,čeho se bojí.Lidé situaci často zhoršují tím,že dávají koni nesmyslné povely,nebo začnou být nervozní,což se okamžitě přenáší na koně.
V Í Š  Ž E...
Většina koní se épe cítí v boxech které jsou částečně zamřížované,než v boxech s plnýmy zdmi.Mříže koním umožnují vidět ostatní a dotýkat se jich.Mříže však musejí být blízko sebe aby se do nich nemohlo zachytit kopyto.
V Í Š  Ž E...
Při závodech v horké počasí se může tělesná teplota koně značně zvíšit.Při přípravě OH v
Atlantě v roce1996 se vymýšlel způsob nejrychlejšího ochlazení konía lidé zkoušeli tyto metody sami na sobě.
VÍ Š  Ž E...
Koně se vám povede snáze chytit,když se bude na vaší návštěvu na pastvině těšit.Jakmile za koněm přijdete,nabýdněte mu pohlazení nebo podrbání,a pak ho opustte.Pokud si kůn spojí váš příchod spíše s potěšwním než s prací,přijde k vám,jakmile vstoupíte na pastvinu.
V Í Š  Ž E...
Pokud se na vás kůn začíná příliš tlačit,pokuste se zaujmout utočný postoj.Zdůrazněte svou velikost narovnáním ramen,rozpřáhněte pažedaleko do stran a upřeně se na koně dívejte.Většina koní se raději stáhne zpět.
V Í Š  Ž E...
Agresivitu koně může způsobovat mnoho různých faktorů včetbě bolesti,strachu,obrany vlastní osobní zony,hraní nebo potravy.Pokud chcete problém řešit,musíte nejdřve určit hlavní příčinu.