Květen 2009

Jezdecké minimum aneb co by měl znát každý začátečník

28. května 2009 v 17:47 | bara |  jezdecké minimum aneb co by měl znát každý začátečník

Popis koně
-
zevnějšek
-
hlava
-
kopyto

Tělesná teplota a tep
- dospělý kůň: 37,8 - 38,2 C
- hříbata: 38,5 C
- tep: 35 - 40 tepů za minutu
Péče o koně:
Krmení
- seno, luční tráva, oves, granule, otruby, plevy, květ, ječný šrot, kukuřice, ovoce a zelenina

Napájení
- ustájený kůň potřebuje v průměru 40 l vody denně. Voda musí být čerstvá a čistá a měla by mít okolo 10 C. Ideální je napáječka, není-li ovšem k dispozici postačí i obyčejný kýbl, do kterého se ovšem nesmí zapomínat voda dolévat a denně ho vymývat.
Nejběžnější onemocnění koní
- kolika, podlom, hniloba kopyt, plísňové onemocnění kůže, alergie, vnitřní i vnější paraziti, schvácení kopyt, zánět šlach, koňská chřipka

Nejběžnější úrazy koní
- zášlap, tržná rána, odřenina, otlaky

Vodění koně
- koně vodíme zásadně vždy z levé strany, pravou rukou držíme vodítko pod hubou, levou rukou pak držíme konec vodítka.
- Je-li kůň nasedlaný, musí být třmeny vytažené nahoru, nemá-li kůň martingal ani jinou pomocnou otěž, musí být otěže sundané z krku (aby plnily funkci vodítka).

Bezpečnost práce
- ve stáji se neběhá a nekřičí
- ke koni přistupujeme vždy zleva, před vstupem do boxu koně oslovíme
- v boxe můžou být maximálně 2 lidé
- v době našeho pobytu v boxe musí být kůň uvázán
- koně bezdůvodně nemlátíme ani na ně nekřičíme, koně trestáme úměrně k jeho činu
- je třeba koně denně místovat a podestýlat , denně potřebuje jíst a pít
Vše okolo ježdění:
Sedlo, uzdečka a doplňky:
- sedlo - druhy sedel, popis sedla
- uzdečka - popis uzdečky, uzda, a druhy nánosníků, druhy udidel, pomocné otěže
- doplňky - ochranné pomůcky končetin, pomocné řemeny

Jízdárenské povely:
- Malý kruh: každý jezdec udělá podle svého místa 1x malý kruh o průměru 6 m a jede rovně dál. Malý kruh se nedělá v rohu a jezdec by ho měl končit v místě kde ho začal.
- Velký kruh:
Jezdí se na jízdárně o průměru šířky jízdárny nebo o průměru 20 m. Jezdí se tak dlouho, dokud není veleno jinak.
- V kruhu změnit směr: Jezdec jede ze středu krátké stěny dvěma půlkruhy přes střed velkého kruhu tak, aby s koněm změnil směr a jel na tom samém kruhu na opačnou ruku.
Kruhy změnit: Jezdec je před středem krátké stěny, projede část kruhu a po diagonále přejede na druhý kruh. Jezdci se potkávají po vnější ruce.
- Kruhy zmenšit; Zvětšit:
Je to postupné spirálovité měnění velikosti kruhu.
- Půl jízdárny:
Jezdec obrátí koně v polovině dlouhé stěny, jede rovně jízdárnou a obrátí se ve středu protější dlouhé stěny na tu samou ruku (není-li veleno jinak). Jezdí se tak dlouho, dokud není veleno jinak.
- Středem jízdárny:
Jezdec obrátí koně v polovině krátké stěny, jede rovně jízdárnou a obrátí se ve středu opačné krátké stěny na tu samou ruku (není-li veleno jinak).
- Obrat dovnitř:
Jezdec na dlouhé stěně obrátí koně dovnitř a jede k protější dlouhé stěně, na které se pak obrátí na stejnou ruku (není-li veleno jinak).
- Diagonálně změnit směr:
Tento cvik slouží pro změnu směru a provádí se v FXH (HXF) či KXM (MXK). Např. z bodu F jezdec směřuje k bodu X, tím projedete a pokračujete k bodu H. Zde se dostanete na stěnu a po stěně pokračujete dál v jízdě již na opačnou ruku.
- Obloukem změnit směr:
Jezdec udělá oblouk o průměru 6 m a vrátí se šikmo na stěnu. Tento povel se nedělá v rohu.
- Vlnovka o třech obloucích:
Jezdec začne ze středu krátké stěny první oblouk. Při všech třech obloucích dojede až na dlouhou stěnu. Třetí oblouk končí ve středu protější krátké stěny.
- Od stěny ke stěně:
Jezdec, který je před středem krátké stěny (pokud je za středem, pokračuje přímo a cvik provede až na další dlouhé stěně ) na začátku dlouhé stěny odbočí obloukem ke středu jízdárny a vrátí se zpět na dlouhou stěnu. Cvik konáme tak dlouho, není-li veleno jinak. Podobně provádíme i povel 2x od stěny ke stěně.
- 2x od stěny ke stěně


Chování jezdce s koněm při vjezdu na veřejnou komunikaci
- jezdec jede při pravém okraji vozovky, dodržuje všechny pravidla silničního provozu a při nedostatečné viditelnosti musí být označen odrazkami a baterkou.
Pravidla na jízdárně:
- jezdec smí nasednout nebo sesednout z koně pouze s povolením cvičitele. Nasedá z levé strany.
- Jezdci se míjí na levou ruku (tzn. jako v silničním provozu). Rychlejší chod jezdí vždy na stěně. Jezdci mezi sebou dodržují minimální vzdálenost 3 m.
- Jezdci z koně nemluví, nepředjíždějí se bez povolení cvičitele a respektují všechny příkazy a povely cvičitele
.

Správná výstroj jezdce:

- helma, vysoké jezdecké boty nebo chapsy, jezdecké kalhoty, triko s dlouhým rukávem, rukavice.

koňský slovník

28. května 2009 v 9:13 | bara |  koňský slovník
Hack-Uznaný typ lehkého jezdeckého koně.
Hackmore-Speciální uždění, které se skládá z vetšinou kovového nánosníku, páky, podbradního řetízku a ohlávky. Kůň je ovládán pomocí tlaku vyvájeného na nánostník. Měli by ho používat jen zkušení jezdci!!!
Hackney-Plemeno teplokrevných koní, zpravidla s vysokou akcí, vyšlechtěných v Anglii.
Háček na kopyta-Pomůcka, kterou odstraňujeme nečistoty z kopyta.
Hadí příkop-Překážka ve steeplechase. Odskok je položen výše než doskok, mezi nimi je vodní příkop.
Hafling-Menší plemeno jezdeckých koní. Vznikl křížením norického a arabského koně v Tyrolsku.
Halali-U parforsních honů - poděkování účastníkům honu a odměna smečky honících psů nebo závěrečná (dostihová) část honební jízdy - Huberta.
Halfra-Ohlávka
Handicap-1. Znevýhodnění, v dostizích (handicapech) nese kůň zátěž podle generálního handicapu. 2. Generální handicap - podle výkonnosti koně určuje zátěž koně (čím lepší kůň - tím nese vyšší váhové zatížení, u klusáků je znevýhodnění vyjádřeno v metrech).
Hannoverský kůň-Teplokrevný kůň, který vyniká skokovými i drezurními schopnostmi, pochází ze severního Německa.
Házlerin-Nákrčník
Heat-Mezinárodní výraz pro rozjížďky klusáckých dostihů, které se jedou nadvakrát nebo natřikrát a při nichž vítězí kůň, který dosáhne celkově nejkratšího času
Hecpajč-Dostihový jezdecký bičík
Heka-Překážka v podobě živého plotu
Herpes-Opar lysavý, nakažlivá kožní nemoc vyvolaná plísní. Je nakažlivá pro lidi.
Hessenský kůň-Teplokrevný kůň, který pochází ze středního Německa, je využíván pro sportovní a rekreační účely.
Hierarchie-Přesné pořadí podle sociálního postavení ve stádě
Hipiarchie-Léčení koní
Hipodrom-Původně název pro závodní dráhu, kde soutěžila spřežení (Řecko, Řím). Dnes se toto označení používá v mnoha zemích obecně pro dostihovou dráhu.
Hipolog-Odborník v chovu koní.
Hipologie-Nauka o koních
Hipologické muzeum ve Slatiňanech -Zámeček, v němž jsou umístěny vzácné umělecké originály a unikátní odborné sbírky s hipickou tematikou. Jeden salónek je vyhražen trofejím a památce slavného jezdce kpt. Rudolfa Poplera.
Hipomanes-Ploché želatinózní útvary vypuzované klisnami po porodu, zbytky histiotrofní výživy (způsob vyživování do vytvoření placenty), tzv. "chlebíček"
Hippometr-Tenká kovová roura rozdělená na dvou stranách na cm a mm od 0 do 2000 mm. Dá se rozložit na 4 díly a znovu složit. Lze na ni nasadit a proti sobě posunovat 2 příčná ramena (50 cm dlouhá, pohyblivá, na jednom konci zahrocená a na druhém hranatá)
Hippometrické kružítko-Pomocí něho se měří se délkové, šířkové a hloubkové (pohodlněji) rozměry koně. Má ramena dlouhá 75 cm. Je opatřeno škálou rozdělenou na cm a na mm a vyrytou do kovového půlkruhu na způsob úhloměru upevněného k jednomu konci kružítka. Druhé rameno s indexem se pohybuje po onom půlkruhu, na němž se odečítá v cm a mm rozevření konců kružítka. Hroty kružítka jsou tupé, jsou-li dřevěné nebo kovové, jsou opatřeny na konci kuličkou.
Hipoterapie-Léčba prostřednictvím koně, má pozitivní psychický i fyzický vliv .
Hlezno-Oblast zánártí na zadní končetině.
Hlezno nízko nad zemí-Krátké záprstní kosti zadních končetin prozrazují velkou sílu odrazu koně při skoku.
Hlezno vysoko nad zemí-Dlouhé záprstní kosti zadních končetin jsou považovány za chybu.
Hloubka hrudníku-Vzdálenost od nejvyššího bodu kohoutku k pod ním ležícímu bodu na hrudní kosti. Hloubka hrudníku je významná pro funkci kardiorespiračního ústrojí.
Hnědák-Kůň hnědé barvy, ocas a hříva jsou však vždy černé. Podle základního zbarvení lze odlišit různé druhy hnědáků ( světlý, červený, kaštanový, tmavý a černý ). Posledně jmenovaný je jako uhel, najdete však světlou srst kolem huby a ve slabinách.
Holeň-Třetí kost záprstní a dvě kosti bodcové. Odpovídá záprstní (metakarpu). Aby byla holeň zatěžována rovnoměrně, musí být nasazena svisle. Pokud se vychyluje z osy, je narušena pravidelnost chodu a mohou vznikat kostní výrůstky (exostosy).
Holštýnský kůň-Teplokrevný kůň ze severu Německa s vynikajícími skokovými schopnostmi.
Horsman-Koňař, člověk dobře spolupracující s koněm (př. podle Pata Parelliho, Montyho Robertse...)
Hřbílko-Pomůcka k čištění koně od prachu a nečistot. Může být kovové, gumové nebo plastové.
Hřebčín-Chovné zařízení k reprodukci plemene. Jsou v něm soustředěny klisny nejlepší kvality, k nimž jsou podle potomstva přiděleni geneticky prověření plemeníci. Poměr klisen k plemeníkům bývá 10:1 až 25:1.
Hřebčinec-Instituce soustřeďující vybrané (licentované) hřebce, zajišťující plemenitbu v určených zemských oblastech přidělením na určité připouštěcí stanice v jarním připouštěcím období (zpravidla únor až červenec). Po ukončení připouštěcí sezóny se hřebci vracejí zpět do hřebčince.
Hřebec-Samec koně starší než čtyři roky. Plemenný hřebec je vybraný za způsobilého k plemenitbě, je licentován.
Hřebeček-Nekastrovaný mladý kůň do tří let stáří.
Hřebelcování-Kartáčování, při němž zbavujeme srst nečistot a zlepšujeme tak její vzhled i stav.
Hřeben na hřívu-Slouží k česání žíní a protrhávání
Hřebení-Porod klisny.
Hřebice-Zastaralý název pro dosud nezapuštěnou klisnu.
Hříbárna-Zařízení, kde se pastevně chovají odstavená hříbata tj. od 4 až 6 měsíců, až do zařazení do výcviku. Bývá obyčejně při hřebčíně.
Hříbě-Mládě koně do věku tří let.
Hříva-Dlouhé chlupy na hřebenu krku koně. U divokých koní je krátká a vztyčená, u domácích dlouhá. Upravuje se různým způsobem. Někdy se stříhá nakrátko, jindy se zkracuje nebo stupňovitě sestřihuje. Často se zaplétá nebo vyvazuje do uzlíků.
Hubert-1. sv. Hubert - patron myslivců. 2. slavnostní vyjížďka s překážkami na závěr jezdecké sezóny
Hucul-Plemeno malého horského koně chované původně v Karpatech.
Huláni-Lehké jezdectvo původně působící v polském vojsku. Od 19. století zavedeni i v jiných armádách.
Hunter-Mohutný honební kůň se zvláště vyvinutými skokovými vlastnostmi, zpravidla kříženec A 1/1 a chladnokrevného koně.
Husaří-Jezdectvo uherské armády zavedené v 15. století.
Hůlková míra-Pomocí ní měříme koně. Zhotovuje se ve tvaru vycházkové hole s vysunutou čtyřhrannou kovovou tyčí, na níž je vyryta stupnice v cm a z níž lze vysunovat krátké vodorovné ramínko k stanovení výškových rozměrů. K tyči je ještě zasunuto jedno ramínko, které se našroubuje na druhý konec hole k stanovení délky koně
Hýblo-Páka, která je součástí uzdy a na jejíž délce je závislá síla působení uzdy na tlamu koně.
Hybrid-Produkt křížení mezi různými druhy tedy i mezi koněm a jeho příbuznými (oslem, zebrou aj.)
Hyrda-Protěná překážka v dostizích vysoká kolem 120 cm.

Zdroj: www.horsesstar.estranky.cz


Koňský minislovník "G"

galop - cval
Ganaše- Žuchvy, část dolní čelisti koně.
generální handicap - pořadí, v kterém jsou koně seřazení podle kvality. Ta je vyjádřena hmotností, kterou by ten který kůň měl nést oproti soupeřům, aby všichni měli stejnou šanci zvítězit. Handicap se mění po každém dostihu podle výkonu každého jednotlivce. Každoročně je pak definitivně uzavřen na konci sezóny.
General stud book- Plemenná kniha anglického plnokrevníka. Byla uzavřena roku 1971.
genotyp- souhrnné dědičné založení jedince. Soubor genů v buňce. V širším významu se hovoří o genotypu jedince, v užším o genotypu vybrané vlastnosti. Genotyp se může projevit v určitém prostředí měřitelnou formou, a to fenotypem.
Gidran- Rakousko-uherský kmen koní, angloarabský typ. Založen arabským hřebcem Siglavi - Gidran, který se narodil r. 1810.
gig - lehký dvoukolový jednospřežní kočárek.
Grand - prix- Jedna z nejvyšších drezurních úloh.
Grand National Steeplechase- Velká Národní Steeplechase
Grand prix- Velká cena
Grošování- Tmavé skvrny se světlým středem na srsti koní. Grošování je vytvářeno sítí krevních vlísečnic pod kůží koní.
Gumové udidlo- Udítko je rovné z tvrzené gumy, používá se hlavně pro mladé koně.

gymkhana - soutěž složená z nejrůznějších disciplín převážně hravého charakteru


Koňský minislovník "F"

Faeton- Lehký typ čtyřkolového kočáru
Fajfka- Pomůcka donucující koně k poslušnosti. Je tvořena dřevěným držadlem a přízovou smyčkou, nasazuje se koni na horní pysk.
Falb- Slangový název pro plavého koně
falešná žebra - pět párů zadních žeber, která nejsou pevně napojena na hrudní kost.
FEI - zkratka Féderation equestre Internationale - mezinárodní jezdecká federace, vedoucí instituce světového jezdeckého sportu.
fenotyp - výsledek spolupůsobení dědičného základu a prostředí. Za určitých podmínek měřitelná funkce genotypu.
festle - spěnka
Fiaker- fiakr Kočár sloužící k přepravě osob za úplatu (drožka).
figury klasické - pozemní cviky vysoké školy, které se staly součástí drezurních soutěží - např. pasáž a piaf
Finský klusák- Původní finské plemeno menších koní s dobrými klusovými schopnostmi.
Fjordský kůň- Severské plemeno menších statných koní, kohoutková výška 130-140 cm, rozšířen hlavně ve Skandinávii.
flegmatičnost - nízká vzrušivost
Flegmona- Hnisavý zánět, otok, který prostupuje podkožní nebo jinou měkkou částí těla.
flémování - při flémování kůň zdvihá a obrací na ruby horní pysk. Toto chování se objevuje u hřebců větřící říjnou klisnu, ale často je způsobuje i velmi silný či neobvyklý pach nebo chuť, jako např. česnek, citrón nebo ocet.Reaguje tak na nezvyklou chuť či pach.
flígr - kůň, který podává nejlepší výkony na krátkých vzdálenostech ( 1000 až 1400 m ). Typickým představitelem byl hřebec Hároš.
Folblut - Anglický plnokrevník využívaný jednak jako kůň dostihový, jednak jako kůň sportovní.
Forma koně- Momentální psychický, fyzický a výživný stav podmiňující výkonnost koně.
Formát- Rámec koně, daný poměrem délky těla k výšce v kohoutku
Francouzský jezdecký kůň- Sportovní kůň vzniklý na podkladě anglonormandské a hannoverské krve. Podílel se na vzniku Nonia.
Francouzský klusák- Plemeno vzniklé ve Francii křížením anglonormandských koní s americkými klusáky.
francouzský postoj - nepravidelný postoj předních končetin. Jedna noha je ze spěnkového kloubu rozevřená.
francouzský skok - překážka ve steeplechase. Dva živé ploty, mezi nimi je suchý příkop.
Frederigsborský kůň-Jezdecký kůň chovaný v dřívějším dánském hřebčíně Frederigsborg.
Freiburský kůň- Lehčí typ chladnokrevného koně chovaný hlavně ve Švýcarsku.
Fríský kůň- Populární plemeno koní pocházející ze severního Holandska. Typická je černá barva, bohatá hříva a ocas, rousy, vysoká akce končetin. Současné využití je především v zápřeži.
fullpace - maximální rychlost koní v dostihu, případně tréninku
Fuks-Fuchs - Slangově ryzák
Fundament- Souborný název pro končetiny koně.
Furioso- Kmen anglického polokrevného koně, který se výrazně podílelna vytváření českého teplokrevníka.

Zdroj: www.konissci.blog.cz


Koňský minislovník "E"

ekipa - skupina jezdců s koňmi ( stáj, země ), kteří se společně účastní sportovních soutěží.
elektrokardiografie - EKG, zaznamenávání elektropotenciálů vznikajících srdeční činností
Embryotomie - Je to přerušení březosti klisny, kdy je hříbě v klisně rozřezáno.
Epona- Keltská bohyně koní
Epsom- Dostihové závodiště v Anglii
Equus- Latinsky kůň
Equus asinus- Osel
Equus caballus- Kůň
Equus hemonius- Poloosel
Equus quagga- Zebra
etologie - věda, zabývající se studiem životních projevů a chování živočichů
ex aequo - výraz pro nerozhodný stav v soutěži.
Exmoorský pony - Poník pocházející z JZ Anglie, kohoutková výška 115-135 cm.
exteriér - zevnějšek koně posuzovaný na základě tělesných tvarů a jejich celkové souměrnosti

Zdroj: www.konissci.blog.cz

//><!

Koňský minislovník "D"

Tak, a je tu další "díl" koňského minislovníku...tentokrát od D...
Dámské sedlo- Sedlo uzpůsobené k bočnímu sedu. Má jeden třmen a držák na zavěšení pravé nohy.
Dámský sed- Boční sed, při němž jsou obě nohy na levé straně koně.
Dartmoorský pony- Plemeno středně velkých pony do KVH 127 cm, pocházející z jižní a západní Anglie
degenerace - zeslabení či ztráta jedné nebo několik životně důležitých funkcí či životaschopností
dědičnost- vlastnosti organismu zajišťující nepřetržité propojení jednotlivými generacemi, které podmiňují vývoj jedince ve stanovených podmínkách prostředí. Jev, při kterém se rodiče a potomstvo chovají stejným způsobem v podobných podmínkách. Podobné plodí podobné. Je však nutno brát v úvahu hlediska vývojová, dynamická a životní podmínky.
dědivost- důležitý genetický ukazatel chovu, označovaný symbolem h2 (heritabilita). Vyjadřuje podíl z celkové fenotypové proměnlivosti podmíněný dědičností. Výkonnostní vlastnosti koní mají nižší až střední dědivost, mechanika pohybu má dědivost vyšší. Odhady dědivosti jsou však velmi závislé na charakteru dat hodnotících jednotlivé vlastnosti.
derby- mezinárodní název nejvýznamnějšího klasického dostihu zpravidla na 2400 m. Chovatelská zkouška pro tříleté hřebce a klisny anglického plnokrevníka, při níž startující koně nesou v sedle stejnou hmotnost, pouze klisny mají úlevu 1.5 kg.
diagnostika - nauka o poznávání chorob
distance dostihu - vzdálenost, na jakou se dostih běží.
distance před cílem - označení vzdálenosti 200m před cílem, od tohoto bodu se nejpřísněji posuzují přestupky.
distancovat jezdce - odebrat mu jezdeckou licenci
distanční jízda - jízda pod sedlem nebo v zápřeži na větší vzdálenosti. Kůň v ní prokazuje své výkonnostní dispozice.
Dogcart - "psí vozík" anglického původu byl používán pro jízdy na venkově a také pro lovy a hony. Lovecký pes byl umístěn pod zadním sedátkem, odkud mohl na pokyn pána vyskočit za jízdy aniž by hrozilo, že jej kola zraní. Vůz byl řízen kočím.
Domestikace- Zdomácnění
Donský kůň- Ušlechtilé plemeno koní orientálního původu - anglická podskupina
Dospělost chovatelská - Jedinci jsou zařazeni do plemenitby, mohou se rozmnožovat. U teplokrevníků je to ve 4 letech, u chladnokrevníků ve 3 letech.
Dospělost pohlavní - Jedinec je schopen produkovat pohlavní buňky, které jsou pohlavně zralé. Koně jsou pohlavně zralí v 1 roce.
Dospělost pracovní- U plnokrevníků je to ve stáří 2 let, u ostatních až po ukončení tělesného vývoje. Nejoptimálnější je období 8 - 15 roků.
Dospělost tělesná - Kůň dosáhne tělesné dospělosti, je-li ukončen jeho vývoj. U teplokrevníků je to ve 4 letech, u chladnokrevníků ve 3 letech.
Dostihy- Rychlostní soutěže koní vedených jezdci
dostih mrtvý - součastné vítězství dvou nebo více koní
dostihový dres - oblečení dostihového jezdce, sestávající z bílých kalhot, barevné blůzy (v registrované kombinaci majitele koně) a čapky
dostihový kůň- kůň chovaný výhradně pro dostihy, původem většinou plnokrevník nebo klusák. Výjimečně se pro určitý typ dostihů používají i jiná plemena.
dotace - peněžitá odměna vyplácená majitelům vítězných a umístěných koní
doupě - dutina v rohové kopytní stěně, posuzuje se jako vada
Dovnitř plec, dovnitř záď- Drezurní cviky, práce na dvou stopách.
drezúra- jezdecká disciplína, při níž kůň předvádí v soubor speciálních cviků předepsaným způsobem.
Drožka-Koňský povoz provádějící přepravu osob, většinou za úplatu, koňský taxi.
Druh - Skupina zvířat, která jsou si podobná a jsou schopna se spolu rozmnožovat (pes, kůň, kráva,...).
Duga-Oj obloukovitého typu, používá se u ruského typu zápřeže, př. u ruské trojky.
Dušnost-COPD. Nemoc dýchacího ústrojí koně, často vzniká v důsledku přílišné námahy koně nebo prašného
prostředí. Je dlouhodobého charakteru.
Dvojbradlí-Šířko - výškový skok sestávající ze dvoou bariér. Druhá bariéra může být stejně vysoká (oxer) nebo vyšší.
(Dvojtá) uzda- Uzda se dvěma udidly, používaná v případě dobře vycvičených koní, např. při drezúře
Dvojskok- Dva jednotlivé skoky za sebou v jedné překážce, např. 6a, 6b.
Džigitovka- Jezdecká hra nebo soutěž voltižního typu (seskoky, výskoky, přemety).

Zdroj: www.konissci.blog.cz


Koňský slovník "C a Č"

caplování- nepřirozený způsob chodu nedočkavého koně (něco mezi krokem a klusem)
capriola- nejtěžší figura vysoké španělské školy, dříve to byl bojový cvik. Kůň se energeticky vymrští do šikmo nahoru vzduchu a před dopadem na vodorovnou pozici prudce vystrčí obě zadní končetiny dozadu (je to napodobenina skoků koz)
cígle- otěže
courbetta- další figura z nejtěžších, jde o opakované croupady
crack- výraz používaný pro vynikající sportovní koně
crosscountry- jízda na koni přírodní krajinou
croupada- nadzemní cvik španělské školy. Kůň se z levady odrazí skokem šikmo vzhůru a stáhne zadní nohy pod sebe
cval- (galop) třídobý chod, ve kterém je obsažen moment vznosu, tj. kůň má všechny čtyři končetiny ve vzduchu
Čabraka-Ozdobná pokrývka hlavy koně, též chrání koně před dotěrným hmyzem.
Čárka-Jednotka pro měření výšky koně v kohoutku. Čárka = 0.219 cm.
Čelenka-Část uzdečky obepínající čelo koně
Československý belgický kůň-Plemeno chladnokrevných koní vzniklé křížením domácích chladnokrevných koní s belgickými (především rázem ardenských koní).
ČT-český teplokrevník-Plemeno koní vzniklé na podkladě krve koní z rakousko-uherských hřebčínů, ve značné míře křížené či zušlěchtěné německými teplokrevníky.
Čisté nohy-Nohy, na nichž nejsou rousy, např. suffolka nebo clevelandského hnědáka
Čistokrevný kůň-Zástupce určitého plemene bez jakýchkoliv cizích vlivů, např. čistokrevný arab , čistoktevný shetland apod. Většina koní není čistokrevná, při vytváření plemen se uplatňují koně jiného původu.
Čikoš-Maďarský pastevec koní.
Čtverylka-Hromadné cvičení či vystoupení jezdců na koních, zpravidla oblíbený program pro jezdecké dny a akademie. Čtverylka drezurní nebo skoková. Důležitá je synchronizace všech jezdců, choreografiea, barevné sladění.
Čtyřspřeží-Spřežení čtyř koní v párech za sebou

Koňský slovník "B"

No... koňské termíny na písmenko B
ballotada- kůň přitažením zadních končetin obrátí kopyta tak, že jsou ze zadu vidět podkovy
bandáž- pružné obinadlo, které se koni váže kolem nižší části končetin a chrání jej před vzájemnými údery a chrání končetiny před záněty
bariéra- jednoduchá překážka používaná při výcviku nebo při parkurových soutěžích
barva koně- určuje ji množství pigmentu, které kůň má. Jinak je to vlastně barva kůže a srsti
bedra- část páteře mezi posledním hrudním obratlem a křížovou kostí
bérce- část pánevní končetiny mezi kolenním a hlezenním kloubem
biorytmus- procesy organismu, zřejmé z pravidelného střídání doby činnosti a doby klidu či spánku během určitého časového období
bílá čára- je asi půlcentimetrový pruh kopírující tvar kopyta mezi rohovým chodidlem a chodidlovým okrajem
blajdeka- deka pod sedlo s kapsami, do kterých se ukládají olověné destičky, aby kůň na sobě měl předepsanou hmotnost, je součástí mrtvé váhy
blinkers- stínidla na oči koní, která zabraňují pohled do stran
blistr- mast vhodná k léčbě oteklých šlach, šlachové pochvy, okostice a kloubů.
bookmaker- příjemce sázek na pevné kurzy
březost- stav klisny od početí do porodu
buk- přijímá sázky bez licence-nezákonně

Koňský slovník "A"

Tak, tady budou postupně přibývat různé koňské termíny. Kdyby vám tu něco chybělo, pište komentáře!
airs- nadzemní cviky španělské vysoké školy (levada (výchozí), pesada, courbetta, croupada, balottada a capriola)
akce- způsob předvádění končetin při pohybu z hlediska výšky a prostornosti chodu
akupunktura- vpichování jehel do různých částí těla, za účelem léčení
alkaloidy- velmi účinné, většinou však jedovaté dusíkaté látky rostlinného původu
anglický skok- překážka ve steeplechase
anglomanie- upředňostňování anglického plnokrevníka(A1/1) v chovu
autochonní (původní plemeno)- původní plemeno, které se zachovalo a má zachované i své charakteristické znaky a v dané krajině má zachovalou svou historii

popis postroje

28. května 2009 v 9:05 | bara |  popis postroje
Tady je popis uzdečky na koníka. :o)
1) nátylník
2) čelenka
3) podhrdelník
4) lícnice udidla
5) udidlo
6) lícnice nánosníku
7) nánosník
8) otěžePopis sedla:
1) posedlí
2) sedlové polštáře
3) kryt zámku
4) přední a zadní rozsocha
5) bočnice
6) třmen
7) třmenový řemen
8) podbřišník
9) kolenní opěrky

Voltižní obřišník:

popis dámského sedla:
1. fixační (horní) roh
2. skokový (spodní) roh
3. bočnice
4. posedlí
5. zadní rozsocha
6. sedlové polštáře
7. třmenový řemen
8. třmen

Básnička-dost známí

28. května 2009 v 8:51 | bara |  básnička-dost známý
Básnička ( Omlouvám se)
# # # # # # # # # # # # to jsem fakt musela poslat, co kdyby ????
# # # # # # # # # # # # Když sex - jen bezpečně,
# # # # # # # # # # # # když kouřit - jen výjimečně,
# # # # # # # # # # # # když rozbít - tak na kousky,
# # # # # # # # # # # # když polibek - tak francouzsky,
# # # # # # # # # # # # když bavit se - jít do klubu,
# # # # # # # # # # # # když natlouci - tak přes hubu,
# # # # # # # # # # # # když bojovat - tak s obranou,
# # # # # # # # # # # # když milovat - tak s ochranou,
# # # # # # # # # # # # když zemřít - tak láskou.

Starokladrubský kůň

26. května 2009 v 16:08 | bara |  starokladrubáci
Starokladrubský kůň je vínem z nejlepších koňských vinic zrajícím po staletí v českém sklípku"
Je to jediná rasa koní vzniklá pro ceremoniální účely panovnických dvorů. Starokladrubský kůň v sobě jedinečným způsobem spojuje robustnost, sílu, ušlechtilost, eleganci a uchvacující krásu. Do dnešních dnů si zachoval svůj typický barokní zevnějšek.

Je to mohutný teplokrevník obdélníkového rámce s charakteristickou klabonosou hlavou a velkýma živýma očima. Má vysoko nasazený, mohutný a klenutý krk, nevýrazný kohoutek, hluboký a široký hrudník, přiměřeně dlouhou strmější lopatku, umožňující typickou vysokou pohybovou akci.

Starokladrubský kůň je pozdnější (plně dospělý je až okolo 8.roku), je však dlouhověký,životaschopný a plodný, konstitučně tvrdý, vytrvalý a schopný pracovat do vysokého věku. Má výborný charakter, vyrovnanou povahu s živým temperamentem, je velmi učenlivý a pracovitý.

Kvalita populace je průběžně prověřována výkonnostními zkouškami. Ty jsou dvoudenní a koně v nich prokazují svoje schopnosti v zápřeži i pod sedlem. Zajímavostí dokazující vyjímečnost tohoto plemene jsou staré záznamy, které říkají, že spřežení starokladrubských hřebců urazilo cestu z Kladrub do Prahy a zpět v jednom dni. Byla to trasa dlouhá 168 km !

Původně byli kladrubáci chováni v různých barevných variantách.Od konce 18.století však byli žádáni pouze bělouši a vraníci. Do 30.let 19. století bylo v Kladrubech chováno také stádo hnědáků, to však zaniklo. Bělouši byli využíváni pro ceremoniální účely dvora, vraníci sloužili vysokým církevním hodnostářům. Bílá varianta starokladrubského koně je chována v Kladrubech nad Labem a to v kmenech - Generale, Generalissimus, Sacramoso, Favory a Rudolfo. Černí kladrubáci jsou chováni ve Slatiňanech (asi 35 km od Kladrub) v kmenech - Solo, Sacramoso, Siglavi Pakra a Romke.Zdejší hřebčín byl založen r. 1898 jako zámecký hřebčín. V prostorách zámku je umístěno ojedinělé Hipologické muzeum s rozsáhlými sbírkami.

Současné využití starokladrubského koně je velmi rozmanité. Kladrubáci splňují ty nejvyšší nároky na kočárové koně a ve vozatajském sportu patří mezi nejlepší. Kladrubská spřežení dosahují na světovém žebříčku těch nejvyšších met ,např. (nejen) v roce 2005 vyhráli mistrovství světa.
Neméně vhodný je kladrubák také jako jezdecký kůň. Využití je široké, od drezury přes barokní ježdění až po rekreaci.
V České republice jsou starokladrubští koně využíváni také jako služební koně jízdní policie.

V roce 1993 projevila o 6 běloušů zájem dánská královna Margareta II. Po čase k nim přibyli další dva a pravděpodobně nebyli poslední. Od roku 2005 jsou starokladrubští koně také ve stálé službě na Švédském dvoře a u švédské jízdní policie. Po mnoha letech jsou tak starokladrubáci znovu využíváni jako kočároví koně v královských spřeženích.

Starokladrubský kůň je nejen naším národním pokladem, ale je opravdovým světovým unikátem jak z historického tak ze zootechnického hlediska.

Od r. 2002 je starokladrubská plemenná kniha uzavřena přílivu krve jiných plemen, neboť kromě chovu NH Kladruby n.L. je i v privátních chovech dosti kvalitních plemenných jedinců a chov tedy není geneticky ohrožen. Celkem čítá současná starokladrubská populace kolem 1200 koní.

V roce 1995 byl starokladrubský kůň uznán kulturní památkou. V roce 2002 byl uznán kladrubský hřebčín a kmenové stádo běloušů národní kulturní památkou. Chov starokladrubského koně byl přijat pod ochranu FAO, odborné organizace OSN a plemeno starokladrubského koně bylo zařazeno na seznam UNESCO jako kulturní dědictví lidstva.

Starokladrubský kůň je jediným živým tvorem, který se stal vedle uměleckých děl a architektonických skvostů předmětem památkářské ochrany a je oficiálně považován za živoucí umělecké dílo. Tohoto statutu se nepodařilo dosáhnout ani lipicánům Vysoké španělské školy ve Vídni. Světové prvenství tedy patří České republice a starokladrubskému koni !
Administrace, Mapa stránek, 26.5.2009 v 16:06:58, 0.063 sec, ©2006-2009 Salion

Plemena koní

25. května 2009 v 19:43 | bara |  plemena koní
Achal-teke (107)
Alter-Real (39)
Americký jezdecký kůň (47)
Americký jezdecký pony (31)
Americký klusák (65)
Andaluský kůň (109)
Anglický plnokrevník (170)
Angloarab (36)
Appaloosa (72)
Arabský plnokrevník (116)
Ardenský kůň (52)
Ariéžský kůň (31)
Australský honácký kůň (14)
Australský pony (16)
Azteca (32)
Bardigianský pony (9)
Barmský pony (4)
Basutský pony (7)
Baškirský kůň (13)
Bavorský teplokrevník (20)
Belgický teplokrevník (35)
Berberský kůň (40)
Bosenský pony (3)
Brabantský kůň (15)
Bretonský kůň (6)
Brumby (7)
Buloňský chladnokrevník (14)
Camargský pony (14)
Cleveland Bay (11)
Clydesdale (23)
Connemara (12)
Criollo (14)
Daleský pony (18)
Dánský teplokrevník (21)
Dartmoorský pony (11)
Donský kůň (9)
Exmoorský pony (7)
Falabella (77)
Fellský pony (56)
Finský chladnokrevník (16)
Fjordský kůň (97)
Francouzský jezdecký kůň (13)
Francouzský klusák (25)
Frederiksborg (11)
Freiberský kůň (7)
Fríský kůň (468)
Furioso (22)
Galiceňo (9)
Gelderland (7)
Gidran (13)
Hackney (11)
Haflinger (152)
Hannoverský teplokrevník (30)
Highlandský pony (11)
Holandský teplokrevník (13)
Holštýnský teplokrevník (11)
Hucul (59)
Irský hunter (13)
Irský tažný kůň (31)
Islandský pony (36)
Jutský kůň (15)
Kathiawari (23)
Kladrubský kůň (77)
Knabstrupský kůň (14)
Konik (20)
Kůň Przewalského (20)
Lipicán (86)
Lotyšský teplokrevník (9)
Lusitano (41)
Malopolský kůň (10)
Mangalarga Marchador (15)
Maremmano (9)
Mérenský kůň (37)
Missouri Fox Trotter (10)
Morgan (16)
Murgeský kůň (36)
Mustang (50)
New Forest Pony (13)
Nonius (8)
Norik (41)
Normandský kob (8)
Oldenburgský teplokrevník (7)
Orlovský klusák (22)
Paint Horse (49)
Paso Fino (29)
Percheron (20)
Perský arab (24)
Pottok (9)
Quarter Horse (58)
Rocky Mountain (17)
Rýnský chladnokrevník (13)
Salerno (10)
Shagya arab (57)
Shetlandský pony (60)
Shirský kůň (105)
Sorraia (9)
Suffolský kůň (11)
Šlesvický chladnokrevník (12)
Švédský teplokrevník (22)
Švýcarský teplokrevník (5)
Tarpan (12)
Tennesseeský mimochodník (34)
Trakénský kůň (38)
Velkopolský kůň (17)
Welšský pony sekce A (19)
Welšský pony sekce B (15)
Welšský pony sekce C a D (42)

Zbarvení koní

25. května 2009 v 18:48 | bara |  zbarvení koní
BĚLOUŠ
Tmavošedá pigmentovaná kůže, srstje tvořena bílými chlupy
ŽLUŤÁK (palomino,izabela)
Zlatá srst, bílá hříva a ohon
HNĚDÁK
Červenohnědá srst, černá hříva,ohon.nohy
ČERVENÝ BĚLOUŠ
Směs ryzé a bílé barvy
TYGR (hermelín)
Skvrnitý kůň, nyní označován jako appalosa zbarvení
PSTRUŽÁK
Hnědé skvrnky ze skupinek chlupů na bílé srsti
RYZÁK
Různé odstíny zlaté se světle plavou nebo červenou hřívou
TMAVÝ HNĚDÁK
Směs hnědých a černých chlupů, černá hříva,ohon,nohy
MOUREK
Smíšená srst s černou nebo hnědou, tmavé nohy
STRAKOŠ SKEWBALD
Velké bílé plochy na libovolném podkladu
SÍŤOVANÝ BĚLOUŠ (jablečňák,grošák)
Tmavé chlupy tvoří kruhy na bílé
VRANÍK
Celý černý, příležitostné bílé odznaky
PLAVÁK
Plavý,modrý nebo myšově šedý,černá hříva a ohon
STRAKOŠ PIEBALD
Pravidelné černé a bílé
Hnědák
-Barva těla je hnědá,hříva a ocas jsou čené,příležitostně se objeví bílé odznaky na hlavě a končetinách.Hnědaci mají černé části těla.Existují různé odstíny hnědáků,popisované jako hnědák,tmavý hnědák,světlý hnědák a černý hnědák.Tyto barvy jsou dány množstvím světle hnědých nebo tmavohnědých chlupů.
Ryzák
-Barva těla je červenohnědá.Hříva a ocas jsou většinou stejného,případně světlejšího či tmavšího odstínu,než je barva těla.Nikdy nejsou černé.Tito koně mohou mít na končetinách nebo na hlavě bílé odznaky.Existují různé odstíny ryzáků,jako je světlý ryzák,ryzák,tmavý ryzák a černý ryzák.Různé druhy barev jsou dány červenozlatými odstíny chlupů.Černý ryzák má srst barvy tmavých jater.
Vraník
-Srst musí být zcela černá,bez přítomnosti hnědých chlupů.Hříva a ocas musí být také černé,ale na končetinách a na hlavě mohou být bílé odznaky.
Bělouš
-Kožní pigment je tmavý a obsahuje černé a bílé chlupy.Bělouši se obecně rodí tmaví a s postupným věkem vybělují.Existují různé odstíny běloušů,bělouš který je "bílý",šedý tečkovaný bělouš,bělouš s bílou srstí a černými skvrnami,grošovaný bělouš..
Nevybělující bělouši
-Do hlavní barvy srsti ocasu a hřívy jsou pravidelně přimíchány bílé chlupy.Existují různé barevné rázy,jako je hnědý a červený bělouš,u kterých se bílé chlupy přimíchávají do kaštanové nebo hnědé srsti
Grošovaný bělouš
-Grošák je jedna z mnoha možných variant vybělujících běloušů. Má menší nebo větší bílé okrouhlé skvrny na šedém podkladě
Žluťák-Isabela (Palomino)
-Má zlatou srst barvy nové mince penny,hříva a ocas jsou světlejší.Tito koně mohou mít bílé odznaky na končetinách od kolen nebo bérců dolů a na hlavě.
Strakoš
-Srst má velké nepravidelné plochy bílé nebo kterékoli barvy kromě černé.Kožní pigment je růžový pod bílými plochami a tmavý pod tmavými plochami.Hříva a ocas jsou vždy dvoubarevné a hříva má stejné zbarvení jako je na krku...
Plavák
-Kůže je tmavá,srst béžová.Koně mají černé distální části končetin,černé žíně a černou linii na hřbetě-tzv. úhoří pruh.
Albín
-Kožní pigment není,kůže je růžová,barva srsti je smetanová a hříva a ocas mají také bledě smetanovou barvu.Někdy je možné rozeznat bílé končetiny a odznaky na hlavě.